Category Archives: ชนรอบ 20/03/65

คลิปการชนวัว ย้อนหลัง ของสนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง รอบประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 20 มีนาคม 2565 ทำการชนทั้งหมดจัดเต็ม 15 คู่ วัวชนเงินล้านมากมาย

คลิปย้อนหลัง คู่ที่15 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่15 วันที่ 20/03/65 โคดุกด้างลมหวลเล็กเพชรณรงค์ชัย (ไอพัด) โคโหนดเพชรหน้าควน (เกียร์ R) เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่14 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่14 วันที่ 20/03/65 โคลังสาดเจ้ามาเฟียร์ (ไอ้เสือใหญ่) vs โคลังสาดจักรพรรดิ์ (ไอ้ลีโอ) เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่13 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่13 วันที่ 20/03/65 โคลังสาดงามเพชรพลังชัยขวัญใจเด็กๆแม่ลาน (ดาวดัง) vs โคขาวนำโชค (ลูกหิน) เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่12 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่12 วันที่ 20/03/65 โคโหนดท้องลายคมพยัคฆ์ (ขุนน้อย) vs โคดุกด้างเพชรฆาตทายาทเฒ่าปากพนัง(ไข่ดำ) เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่11 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่11 วันที่ 20/03/65 โคแดงวันกำชัย vs โคลางสาดงามพูนทรัพย์พยัคฆ์นำชัย (อ้ายปาน) โต๊ะหม๊ะปาดังฯบัญชาการ แดงวันกำชัย ยืนสู้ไม่มีหมด และเป็นฝ่ายพิชิตอ้ายปาน สตูลไปได้ในที่สุดเปิดหัวแรกได้สุดสวยงามพร้อมรับเสื้อสามารถและเงินรางวัล ไปในการแข่งขันครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะ และเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้คับ ยืนหยัด​ ชัดเจน เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่10 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่10 วันที่ 20/03/65 โคขาวงามเจริญทรัพย์ (อ้ายหลวงดม) vs โคขาวยอดแสนชัย (เอเลียน) เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่9 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่9 วันที่ 20/03/65 โคลายลมโล (มดน้อย) vs โคโหนดเพชรพลังสิงห์ (ลูกดอก) เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่8 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่ 8 เอกพิเศษ วันที่ 20/03/65 โคแดงงามเพชรพยัคฆ์ยอดนำชัย (มังกรแดง) vs โคโหนดงามรุ่งทวีชัย (อ้ายทอง) เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่7 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่7 วันที่ 20/03/65 โคโหนดเพชรเมืองใต้ (ผู้พันเพชร) vs โคโหนดงามแสนเก่ง เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่6 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่6 เอกพิเศษ วันที่ 20/03/65 โคลังสาดอัศวินแหวนเพชร (ปืนกล) vs โคโหนดงามประกายเพชรยอดพิชิตชัย เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่5 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่5 วันที่ 20/03/65 โคลังสาดเพชรฌฆาตชัยกร(บังซอและห์) vs โคดุกด้างท้องลายสิงห์ชาววัง (วาเลนไทน์) บังซอและห์ ปะทะ วาเลนไทน์​ คู่ที่5 รูปสวยๆ ถึงไม่สวยก็อิลงนิ เจ้าวัวได้เก็บไว้แลเป็นที่ระลึก บังซอและห์ปะทะวาเลนไทน์ กอดๆรัดๆ มัดทอ เหวี่ยงกันไปบี้กันมา ตัวไหนหมดเแรงก่อนเป็นฝ่ายแพ้ และผมสุดท้ายเป็นซอร์แหละที่อึดหวา แรงยังเหลือเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปในที่สุด ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และให้กำลังใจแก่ผู้แพ้ครับ ยืนหยัด​ ชัดเจน เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่4 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่4 วันที่ 20/03/65 โคขาวงามเพชรอุทัย (ลูกเก้า) vs โคลายฟ้าประทาน เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่3 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่3 วันที่ 20/03/65 โคขาวเพชรแสนคม (อ้ายเฉือย) vs โคขาวพระเอก (น้องรัก)  ขาวเพชรแสนคม(อ้ายเฉือย) เปิดหัวแรกสวย ขาวพระเอกเปิดบ้านต้อนรับอ้ายเฉือย ค่ายโคสองดอกจิก ขาวพระเอกออกอาการไม่ดี และเป็นฝ่ายเดินออก ส่งผลให้อ้ายเฉือยชนะไปแบบสวยสด งดงาม คว้าชัยไปในที่สุด ขอแสดงความยินแก่ผู้ชนะ และเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ ยืนหยัด​ ชัดเจน เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่2 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่2 วันที่ 20/03/65 โคลังสาดลูกรักเพชรศิริมงคล (โจ๊กเกอร์แปดแปด) vs โคโหนดงามเทพฤทธิ์จิตรพัฒนา เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!

คลิปย้อนหลัง คู่ที่1 20/03/65 ท่าหรั่ง

คลิปท่าหรั่ง

(คลิปวัวชนย้อนหลัง) สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง คลองหอยโข่ง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2565 คู่ที่1 วันที่ 20/03/65 โคลังสาดเพชรมงคล (อ้ายเก้า) vs โคโหนดจิรพันธ์ เดือนมีนาคม 65  ชมการชนโคคู่อื่นๆ ในรอบวันที่ 20 มีนาคม 65 กดเลย คลิ๊ก!